Ett omstartslån kan vara nyckeln till ekonomisk stabilitet för många. Här berättar vi hur det fungerar. Du får veta allt om det som är grundläggande men får också mer information om omstartslånet – hela vägen fram till hur du ansöker. Syftet är att ge dig en tydlig bild av hur ett omstartslån kan hjälpa till att konsolidera skulder och återuppbygga din ekonomi.

Vad är ett omstartslån?

Ett omstartslån är en livboj för individer som kämpar med skulder och dålig kreditvärdighet. Denna typ av lån erbjuder en unik möjlighet att samla befintliga skulder – oavsett om det gäller kreditkortsskulder, snabblån eller andra typer av skulder – till ett enda lån. Genom att konsolidera skulderna kan låntagaren ofta få en lägre total månadskostnad och ibland även en lägre ränta. Det fungerar på så sätt att flera lån med hög ränta ersätts med ett enda lån som har mer förmånliga villkor.

Syftet med omstartslån är att ge de som behöver det en ny start – en chans att återuppbygga sin ekonomi och förbättra sin kreditvärdighet. När man lyckas samla sina skulder och hantera dem på ett mer effektivt sätt, kan det leda till en positiv påverkan på kreditbetyget.

Omstartslån är inte en magisk lösning. Det kräver en ansvarsfull hantering av de ekonomiska åtagandena och en konsekvent betalningsplan. Men för de som kämpar med många olika skulder kan omstartslån erbjuda en hanterbar väg till ekonomisk återhämtning och en mer hållbar ekonomisk framtid.

Vem kvalificerar sig för omstartslån och vilka krav ställs?

För att kvalificera sig för ett omstartslån måste låntagaren uppfylla vissa grundläggande kriterier. Först och främst är det viktigt att ha en stabil inkomst. Det kan vara från anställning, egen företagsverksamhet eller till och med vissa typer av regelbundna bidrag. Långivarna vill ha bevis på att låntagaren har förmågan att hantera den månatliga återbetalningen av det nya lånet. Dessutom är det viktigt att låntagaren kan presentera en realistisk och genomförbar plan för hur denne tänker hantera sin skuldsanering. 

Kreditvärderingsprocessen för omstartslån kan vara striktare jämfört med vanliga lån. Det beror på att långivaren tar en högre risk genom att låna ut till individer med en problematisk ekonomisk historik. Därför är det vanligt att långivare granskar låntagarens ekonomiska historik mer noggrant, inklusive tidigare skulder och betalningsmönster. 

Omstartslån med säkerhet jämfört med utan säkerhet

När det gäller att ansöka om omstartslån så står låntagaren inför ett viktigt val: ska det vara ett lån med eller utan säkerhet? Det har stor betydelse för både lånevillkoren och risken för låntagaren.

Omstartslån med säkerhet innebär att låntagaren ställer någon form av tillgång, som exempelvis en fastighet eller bil, som säkerhet för lånet. Denna typ av lån erbjuder ofta lägre räntor och längre återbetalningstider, eftersom långivarens risk minskar. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, riskerar denne dock att förlora den tillgång som ställts som säkerhet.

Ett omstartslån utan säkerhet kräver ingen sådan tillgång. Denna typ av lån är bra för låntagare som inte har tillgångar att ställa som säkerhet eller inte vill riskera dem. Men, eftersom risken för långivaren är högre, brukar dessa lån att ha högre räntor och kortare återbetalningstider jämfört med säkerställda lån.

Om det finns en medsökande eller en borgensman så kan det påverka lånevillkoren positivt, särskilt om låntagarens kreditvärdighet är låg. En medsökande eller borgensman med stark kreditvärdighet ger långivaren ytterligare säkerhet, vilket kan leda till bättre lånevillkor, som lägre räntor eller högre lånebelopp.

Någon form av säkerhet, såsom bostad, bil eller borgensman brukar alltid krävas för ett omstartslån om du har betalningsanmärkningar hos Kronofogden. 

Väg fördelar mot nackdelar gällande omstartslån

En av de största fördelarna med ett omstartslån är möjligheten att konsolidera flera skulder till ett enda lån, vilket förenklar ekonomin och minskar den totala månadskostnaden. Genom att samla alla skulder under ett tak, ofta till en lägre ränta, kan låntagaren få en mer överskådlig och hanterbar ekonomisk situation.

Men det finns också nackdelar. Omstartslån kan ha högre räntor jämfört med traditionella lån, särskilt om lånet är utan säkerhet. Det betyder att låntagaren i slutändan kan behöva betala mer i räntekostnader under lånets löptid.

För ytterligare information och rådgivning om omstartslån och hantering av skulder, rekommenderas ett besök på Konsumenternas ekonomi- och kreditrådgivning, en webbsida som ger vägledning och stöd i ekonomiska frågor.

Att ansöka om omstartslån

Att ansöka om ett omstartslån kräver noggrann planering och förståelse. Det första steget är att samla all nödvändig information om dina befintliga skulder och din ekonomiska situation. Det inkluderar detaljer om dina inkomster, utgifter, befintliga skulder och kreditbetyg. 

Nästa steg är att jämföra olika långivares erbjudanden. Det är viktigt att inte bara fokusera på räntan, utan också överväga andra faktorer som avgifter och lånets totala kostnad över tid.

När du har valt en lämplig långivare är det dags att göra en formell ansökan. Det innebär att tillhandahålla all nödvändig dokumentation och personlig information. Det är viktigt att du är uppriktig och noggrann i din ansökan för att öka chanserna för godkännande.

När du har fått ett låneerbjudande så är det också viktigt att granska och se till att förstå alla villkor innan du accepterar lånet. Rådgör gärna med en ekonomisk rådgivare om du har några frågor eller tvivel.

Att ansöka om ett lån kan vara en komplicerad process och det finns flera skäl till varför en ansökan kan bli nekad.

Här tar vi en närmare titt på de vanligaste orsakerna och ger tips om hur man kan öka sina chanser att bli godkänd.

Nekad ett lån på banken

Dålig kreditvärdighet

En vanlig anledning till att låneansökningar blir nekade är en låg kreditvärdighet. Kreditvärdighet är en bedömning av din förmåga att betala tillbaka dina skulder och det kan baseras på flera faktorer, inklusive tidigare betalningshistorik, skuldnivåer och inkomst. Om du har en låg kreditvärdighet, kan det vara svårare att få ett lån godkänt.

För hög skuldsättning

En annan vanlig orsak är för hög skuldsättning. Om du redan har mycket skulder, kan långivare vara tveksamma till att ge dig ytterligare lån. Om du har skulder hos Kronofogden är det nästan omöjligt att få ett lån. Då måste man ha en medsökande när man söker om lån eller kolla på ett omstartslån.

Ostadig anställningshistorik

Ostadig anställningshistorik kan också vara en anledning till att du nekas ett lån. Långivare vill se att du har en stabil inkomst, så om du har haft många olika jobb under en kort tidsperiod eller om du har varit arbetslös under långa perioder, kan detta påverka din låneansökan negativt.

För låg inkomst

Om din inkomst inte är tillräckligt hög, kan det också vara en anledning till att din låneansökan blir nekad. Långivare vill vara säkra på att du kan betala tillbaka lånet, och om din inkomst inte täcker dina levnadskostnader plus de månatliga lånebetalningarna, är det troligt att du blir nekad.

För kort tid på nuvarande adress

Långivare ser också på hur länge du har bott på din nuvarande adress. Om du har flyttat runt mycket på kort tid, kan det signalera instabilitet och öka risken för långivaren.

Ingen kredithistorik

Om du aldrig har haft ett kreditkort eller lån tidigare, kan du sakna kredithistorik. Detta kan göra det svårare för långivare att bedöma din förmåga att betala tillbaka lånet, vilket kan leda till att din ansökan blir nekad.

Använd en jämförelsetjänst för att hitta lån med låga krav

Om du har svårt att få lån kan det hjälpa att använda en jämförelsetjänst för lån. På smslånsombeviljaralla.se kan du hitta och jämföra långivare som ställer lägre krav på den sökande. Här listas långivare som accepterar betalningsanmärkningar och har lägre krav på inkomst. 

Hur man kan öka sina chanser att få ett lån godkänt

Det finns flera sätt att öka dina chanser att få ett lån godkänt. Dessa inkluderar att förbättra din kreditvärdighet, minska din skuldsättning, visa upp en stabil anställningshistorik och säkerställa att du har tillräcklig inkomst för att täcka dina lånebetalningar.

Genom att förstå de vanligaste orsakerna till att låneansökningar blir nekade, kan du arbeta mot att förbättra din finansiella situation och öka dina chanser att få ett lån godkänt i framtiden.

Luftvärmepumpar har blivit alltmer populära de senaste åren på grund av deras energieffektivitet och förmåga att bidra till minskade uppvärmningskostnader. Men vad kostar en luftvärmepump egentligen?

I den här artikeln går vi igenom kostnader för olika typer av luftvärmepumpar, installationskostnader och de långsiktiga besparingarna du kan göra genom att installera en luftvärmepump.

Vad kostar en luftvärmepump?
 1. Typer av luftvärmepumpar och deras priser

Det finns två huvudtyper av luftvärmepumpar: luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Priserna varierar beroende på modell, kapacitet och tillverkare.

a) Luft-luftvärmepumpar: Dessa system tar tillvara på värmeenergin i utomhusluften och omvandlar den till värme som kan användas för att värma upp inomhusluften. Priserna för luft-luftvärmepumpar varierar mellan 15 000 och 40 000 SEK, beroende på kapacitet och kvalitet.

b) Luft-vattenvärmepumpar: Dessa system fungerar på samma sätt som luft-luftvärmepumpar, men de värmer istället vatten som kan användas för att värma upp bostaden via element och för varmvatten. Priserna för luft-vattenvärmepumpar ligger vanligtvis mellan 40 000 och 100 000 SEK, beroende på modell och kapacitet.

 1. Installationskostnader

För att installera en luftvärmepump måste du anlita en certifierad installatör.

Installationskostnaderna kan variera beroende på flera faktorer, såsom bostadens storlek, pumpens kapacitet och om några extra åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att installationen fungerar effektivt.

Generellt ligger installationskostnaderna för luft-luftvärmepumpar mellan 4 000 och 15 000 SEK, medan kostnaden för luft-vattenvärmepumpar kan vara något högre, mellan 10 000 och 30 000 SEK.

 1. Driftskostnader

Driftskostnaderna för en luftvärmepump varierar beroende på energipriser, pumpens effektivitet och hur mycket värme som behövs för att värma upp bostaden.

En luftvärmepump kan minska dina uppvärmningskostnader med upp till 50% jämfört med konventionella uppvärmningssystem som direktverkande el eller oljeeldning.

Det är viktigt att notera att driftskostnaderna kan påverkas av yttertemperaturen, då luftvärmepumpar är mindre effektiva vid mycket låga temperaturer.

 1. Underhåll och service

För att säkerställa att din luftvärmepump fungerar optimalt och har en lång livslängd är det viktigt att utföra regelbundet underhåll och service.

Kostnaderna för service och underhåll varierar beroende på omfattningen av arbetet, men du kan förvänta dig att betala mellan 1 000 och 3 000 SEK per år för en serviceavtal.

Detta kan inkludera årlig kontroll, rengöring av filter och eventuella reparationer.

 1. Besparingar och återbetalningstid

Investeringen i en luftvärmepump kan vara betydande, men det är viktigt att väga in de långsiktiga besparingarna.

Genom att minska dina uppvärmningskostnader med upp till 50% kan du snabbt återhämta din investering.

Återbetalningstiden för en luftvärmepump varierar beroende på den initiala investeringen, de årliga besparingarna och eventuella stöd eller bidrag som kan vara tillgängliga.

Generellt kan du förvänta dig en återbetalningstid på mellan 5 och 10 år.

Sammanfattning

Kostnaden för en luftvärmepump varierar beroende på typ, modell, kapacitet och installationskostnader.

När du överväger att installera en luftvärmepump är det viktigt att väga in de långsiktiga besparingarna och återbetalningstiden.

Med en minskning av uppvärmningskostnaderna med upp till 50% och en relativt kort återbetalningstid kan en luftvärmepump vara en smart investering för din bostad.

Innan du bestämmer dig är det viktigt att noga undersöka dina alternativ och prata med en certifierad installatör för att få en korrekt offert och rådgivning anpassad efter dina specifika behov.

Dåliga lån

Ett sätt för dig att komma över stora summor pengar är genom spel på casino utan svensk licens. Det här är dock en pengakälla som är bunden till frufortunas nyck. Därmed är en vinst på casino utan licens inte alltid att räkna med som inkomst. I det fall du verkligen skulle vara i behov av pengar kan du i stället låna dem. Detta kommer dock även med sina risker, särskilt om du är oaktsam. Det bör dock ses som ett sista alternativ.

När du lever utöver dina tillgångar

Vår värld som våra västerländska liv cirkulerar kring pengar. Valutor och värdepapper stimulerar näst intill allt i samhället, från handel och den kommersiella sektorn till konst och kultur. ”Money makes the world go round” är ett uttryck som väl stämmer överens med verkligheten. Mycket av det som har att göra med vår person är också bundet till hur stora tillgångar vi har. Vad vi har möjlighet till att uppleva eller äga påverkas av hur saldot på våra bankkonton ser ut.

Det finns dock många sätt som man kan få pengar, likväl som det finns en massa sätt att försätta sig i fattigdom på. För att bli rik kan du bland annat försöka på dig att vinna stort på ett casino utan svensk licens. Den utländska spelmarknaden erbjuder många möjligheter för svenskar att kamma hem riktigt fina summor pengar. Casino utan licens är dock ett tillvägagångssätt som inte ger garanterade utbetalningar.

Om det kniper ordentligt kan man även alltid låna pengar. Det här kan ske antingen från banker eller hos särskilda långivarföretag. Man kan även handla på kredit, vilket är en typ av lån, där du får den inhandlade varan innan betalningen skett. Att låna pengar är något man behöver tänka över ordentligt innan man skriver under lånekontraktet. Det är ett åtagande där villkoren måste uppfyllas. Sedan finns det saker du absolut inte bör låna pengar för, varav några exempel vi kommer ta upp här nedan.

Det här bör du inte låna pengar för

 • Spel på casino utan svensk licens
 • Semester
 • Bilinköp
 • Lån som studiemedel
 • Allmänt leverne
 • Kreditbetalningar

Spel på casino utan svensk licens

Om du vill spela på casinon utan svensk licens, bör du inte ta till lånade pengar för det ändamålet. Det här kan sluta riktigt illa, särskilt om du inte kommer över de vinster du önskar. Att skuldsätta sig för att få tillräckligt med kapital för att kunna spela bör alltid helt uteslutas. Detta handlar inte bara om lån från mer offentliga källor.

Även att låna från en familjemedlem eller vän för att sedan spela med de pengarna är om inget annat en riktigt dålig stil. I värsta fall kan det leda till en spricka i ditt förhållande med personen, utifall att du inte mäktar med att betala tillbaka skulden. Undvik att låna pengar för att spela på casinon utan licens.

Semester

Ytterligare en dålig idé är att låna pengar för att använda dem till en semesterresa. Det här är något du bör unna dig när du har tillräckligt med personliga tillgångar. Skulle du sakna medlen för att kunna ta en kostsam semester, är ett lån en av de sämsta vägarna att gå.

Om du inte känner dig till etthundra procent säker på att du kan betala tillbaka det, kommer dessa pengar i slutändan bli en börda. Det är ju inte vad man vill få ut av sin ledighet, en skuld att förhålla sig till. Det kommer leda till mer stress i din vardag, likväl som en ekonomisk påfrestning.

Bilinköp

Många av oss behöver färdas långa vägar i vår vardag. För det är det lägligt att äga en bil. Att dock komma över ett av dessa fordon kan vara en komplicerad process. Först och främst kommer du behöva ett körkort, vilket bara det kostar ganska mycket pengar att träna upp för. Sedan kommer själva bilen att kosta en rejäl hacka.

Om du skulle ha turen och vinna bilen på tex. ett lotteri hos casino utan licens, kommer du ändå behöva betala. Allt från drivmedel till försäkring och skatt tillkommer med ägandet av en bil. Det här är dock inget du bör låna pengar för. I stället bör du köpa ditt fordon via en avbetalningsplan, vilket ofta erbjuds.

Lån som studiemedel

För den som vill studera, måste man ta med ekonomin i den ekvationen. Det kostar att leva utan stöd av arbete, vilket studenter idag väl känner till. Det finns dock ett statligt studielån tillgängligt, vilket är ämnat för de som vill fokusera helt på läroböckerna under sin skolgång.

Detta är ett bra implementerat system, där du sedan betalar av skulden genom livets gång. Vad du absolut inte bör göra är att låna pengar från en bank eller långivarföretag att plugga för. Då det redan finns ett studiemedel tillgängligt, är det dit du skall söka dig om du är i behov av mer pengar under studierna.

Allmänt leverne

De flesta som lånar pengar idag, gör det i mindre mängder. Dessa så kallade ”mikrolån” är dock farliga i att de allt som oftast kommer med riktigt höga räntor. Ett mikrolån är främst vanligt bland dem som söker att antingen handla något litet de inte riktigt har råd med eller spela online på tex. casino utan svensk licens.

Det finns dock dem som fastnar i mikrolånsräntorna för att de inte har råd med sitt allmänna leverne. De fattigaste bland oss lider särskilt hårt under tider av ekonomisk instabilitet i samhället. Då är det enkelt att söka sig till ett lånealternativ för att få in pengar. Det här är dock bara något som skapar ett sjunkhål av skulder, vilka slutliga kan komma att dränka dig i inkassokrav och kronofogdens hembesök.

Kreditbetalningar

Sist men inte minst är det en mycket dålig idé att låna för att betala av ett lån såsom kreditköp. Det här är en typisk fälla som de mer oansvariga spelarna på casino utan svensk licens faller i. Att köpa eller spela för kredit är en typ av lån. Det skulle dock inte vara en god idé att låna ytterligare pengar för att kunna betala av dina kreditskulder.

Det här är ett garanterat sätt för att skuldsätta dig ytterligare, den här gången med långivare som kommer jaga efter sina pengar likt helvetets hundar. En kreditbetalning går bra om du är säker på att du kommer klara av att betala den. Om du dock inte är det, kan det vara bättre att vänta med ditt inköp tills du har tillräckligt med pengar.

Det råder hög inflation i Sverige vilket gör att priserna stiger. Därtill så har kriget i Ukraina bidragit till oroligheter i hela Europa. Med Putins hot om stängda gasledningar varnar ekonomer oss för att elräkningarna kommer att vara skyhöga framöver.

Vi står inför en helt ny verklighet samtidigt som våra boräntor bara tickar uppåt. Allt detta sammantaget bidrar till en stram ekonomi för de allra flesta svenskar. Många är nu oroliga för hur man ska klara de löpande kostnaderna.

Lån till plötsliga utgifter

Ett snabblån kan vara lösningen

Om du har en god ekonomi i övrigt men inte har budgeterat för de plötsliga utgifter som nu uppstår så kan ett mindre lån vara lösningen. Många mindre lån så som snabblån är enkla att få samtidigt som lånen betalas ut snabbt.

Ibland har man inte tid att vänta in den behandlingstid som ett vanligt banklån är förenat med. Med ett snabblån kan du låna 15 000 kr utan UC och få pengarna utbetalda samma dag. Detta räcker för att täcka en oväntat hög elräkning eller andra oförväntade utgifter.

Processen för att ansöka om ett snabblån är enkel. Du ansöker online via kreditbolagets hemsida och identifierar dig digitalt med BankID. Därefter sker en kreditprövning via antingen Creditsafe eller Bisnode.

Du kommer således inte få någon förfrågan i ditt UC register. Detta är en av många anledningar till att många svenskar just väljer snabblån framför ett vanligt lån.

Bra att vara medveten om kostnaderna

Innan du tar ett mindre lån så som ett snabblån eller en kontokredit så kan det vara bra att vara medveten om kostnaderna. Bland annat är snabblån förenad med en relativt hög ränta. Detta då det handlar om en högkostnadskredit.

Utöver ränta så kan det även tillkomma uppläggningsavgift och administrationsavgift. Det du bör titta på för att få en helhetsbild av kostnaderna är därför den effektiva räntan.

Du som tänkt ta ett lån utan UC bör även känna till den korta återbetalningstiden. Ofta om du lånar 15 000 kr eller en annan mindre summa så ska pengarna återbetalas inom 1–3 månader. Detta kan vara svårt för många vilket gör att man bör tänka sig för en extra gång innan man gör en ansökan.

Enkla lån att få

Fördelen med ett snabblån är att det är ett enkelt lån att få. Du behöver ingen hög inkomst eller någon säkerhet för lånet. Vidare så kan du beviljas ett snabblån trots en eller flera betalningsanmärkningar.

Detta till skillnad mot om du ansöker om ett vanligt banklån. Att ta ett snabblån på exempelvis 15 000 kr kommer inte heller att påverka din kreditvärdighet negativt.

Din ansökan kommer inte att bli synlig i UC:s register som är det register som storbankerna använder sig av när dom gör kreditprövningar.

Det finns med andra ord många fördelar med att ta ett snabblån för att lösa plötsliga utgifter. Detta så länge man är medveten om de risker som lånet är förenat med.

Ibland hamnar man i en situation där man står utan pengar och man behöver låna snabbt innan nästa lön kommer in. Det kan vara en oförutsedd tandläkarräkning, bilen som har gått sönder eller något annat som man verkligen måste lösa på en gång trots att man inte har några pengar på kontot till det.

Ett snabbt och smidigt sätt att låna pengar snabbt utan krångel är smslån. Du ansöker och får svar direkt via mobilen!

I den här artikeln ska vi kolla lite närmre på frågan om vilka smslån är bäst, vad man bör tänka på och vilka för- och nackdelarna är.

smslån

Vad är ett smslån egentligen?

Som sagt är det ett lån som du ansöker hos en långivare via sms. Du anger vilket belopp du vill låna och dina personuppgifter i ett sms, och får snabbt svar tillbaka om det är beviljat eller inte.

Det vanligaste är att man lånar mindre summor som 1000 kr eller 5000 kr, men vissa långivare lånar även ut större summor så.

Vissa lån kan även du som inte har fast inkomst eller har betalningsanmärkningar få.

Att tänka på innan du lånar

Oavsett vilket du lån du funderar på så ska du såklart alltid tänka efter ordentligt innan du skickar iväg en ansökan. När det gäller smslån så är det här några villkor som måste vara uppfyllda till exempel:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara svensk medborgare.
 • Du måste ha ett svenskt bankkonto.
 • Du ska ha en deklarerad inkomst.
 • Du bör inte ha några betalningsanmärkningar. Vissa långivare ger lån även fast du har haft en skuld hos Kronofogden, men då måste det ha gått minst 6 månader sen den blev reglerad.

Förutom det här så är det nog vettigt att tänka igenom om det verkligen är ett nödläge och att det är värt att ta ett sms-lån. Räntorna är höga och det kan tillkomma en del avgifter som kommer att ge en hög kostnad när man betalar tillbaka.

Vilka smslån är bäst? På nätet kan du göra research där det finns webbsidor som jämför olika långivare!

Fördelar med smslån

Det här är fördelarna med ett smslån:

 • Det är väldigt enkelt att ansöka.
 • Det går väldigt snabbt att få pengarna.
 • Man kan få lån även om man har haft en betalningsanmärkning
 • Det är ganska låga krav på ens inkomst, särskilt på lägre belopp.
 • Vissa lån kan man få räntefritt.

Hamnar man i en situation där man verkligen snabbt behöver en penga-lösning så finns det alltså många fördelar med smslån!

Nackdelar med smslån

Smslån har ju ett ganska dåligt rykte om sig (lyxfällan någon?), och om man inte har en stabil ekonomi i grunden eller använder smslån till onödig konsumtion så finns det nackdelar man måste ha koll på:

 • Smslån har höga räntor som kan leda till att det blir ett väldigt dyrt lån som kan påverka din ekonomi negativt under lång tid.
 • Såna här lån har kort återbetalningstid.
 • Du kan få många kreditupplysningar om du lånar från flera olika ställen.n Det sänker din kreditvärdighet.

Betala alltid tillbaka ditt smslån så fort som möjligt så att inte kostnaderna sticker iväg, och använd bara smslån i absoluta nödfall så kan smslån hjälpa snarare än stjälpa!

Snabblån är den snabba och smidiga lösningen för privatpersonen som är i behov av pengar utan långa ansökningsprocesser. Det tar vanligtvis inte mer än några minuter att ansöka om ett snabblån, och det lånade beloppet kan användas till i princip vad du än föredrar. Har en vitvara i ditt hem precis brakat samman, har bilen gått sönder eller är det någon annan plötslig brådskande utgift som har dykt upp? Då kan snabblånet vara räddaren i nöden.

Commercial labor agreement or contract, stamped documents and signed documents

Hur ansöker du om ett snabblån?

Att ansöka om ett snabblån är ganska smidigt, och för enkelhetens skull kan det vara en god idé att vända dig till en jämförelsetjänst. Här skickar du iväg en enda ansökan, och sedan får du svar från flera olika långivare, så du får själv möjligheten att välja det erbjudandet som passar dig som bäst. Att fylla i en låneansökan tar som sagt enbart någon minut, och här anger du bland annat vad din inkomst ligger på, hur stort belopp du vill låna samt huruvida du har en medlånsökande eller inte. Läs mer om olika typer av lån genom att klicka här.

Är ett snabblån rätt för dig?

En punkt att ha i åtanke innan du ansöker om ett snabblån är att du inte bara snabbt får beloppet på ditt konto, utan det ska även snabbt betalas tillbaka. I många fall är återbetalningstiden på snabblån så kort som en månad, och därför måste du säkerställa innan du tar ett lån att du verkligen kommer att kunna betala tillbaka det i tid. Så länge det är en garanti att både lånet och eventuella extraavgifter kan återbetalas i tid blir det inga problem för dig att ta ett snabblån.

Om du vill hitta ett annat sätt att göra din virtuella plånbok lite tjockare kan du vända dig till en Ethereum kurs eller kika på andra imponerande kryptovalutor, men var då säker på att du aldrig investerar med mer pengar än vad du har råd till.

Att ta ett lån utan UC

När du har skickat iväg en låneansökan kommer långivaren att ta en kreditupplysning på dig, och genom den här har de möjligheten att få reda på mer om dina potentiella skulder, tidigare lån och kreditupplysningar m.m. Storbankerna går genom Upplysningscentralen (UC) för att genomföra kreditupplysningen, och om det ligger ett stort antal tidigare kreditupplysningar där kan det bli svårare för dig att få framtida låneansökningar beviljade.

När du tar ett lån utan UC vänder sig långivaren till ett kreditupplysningsföretag som inte är just Upplysningscentralen, och därför kommer storbankerna inte att kunna se denna kreditupplysning om du vid ett senare skede ansöker om lån hos exempelvis Swedbank, Handelsbanken eller några av de andra storbankerna. Det är fullkomligt lagligt och gör det helt enkelt smidigare för dig. Med alla ovannämnda punkter i åtanke, gör din egen research för att ta reda på om just ett snabblån blir det bästa valet för dig!

SVT:s text tv används fortfarande av många. Själv använder jag det i princip dagligen. Förmodligen mest av gammal vana då det tidigare var det enklaste sättet att få tag på aktuell information om ekonomi och sport. Faktum är att det fortfarande är miljoner personer som använder text tv fortfarande. En av de mest populära sidorna är text tv sidan 230 som visar på aktuella valutakurser för de vanligaste valutorna.

Denna sida är tyvärr nu stängd tills vidare

Här hittar du länk till text-tv sidan 230

Numer är det inte bara på tv:n som du hittar text tv sidorna. De finns även på nätet och du kan nå dem via en webbläsare. Just text tv sidan 230 som visar valutakurser hittar du här.

Aktuella marknadsräntor hittar man på sidan 233.

Exempel på text-tv sidor

Så här ser sidan 230 ut när man går in på den via datorn.

text tv 230 valutakurser

Länge leve text tv 🙂

Hitta svaren och de bästa bonusarna

Det händer att nyfikenheten smyger sig på en helt vanlig dag när alla måsten är färdiga och boken som trots allt är medryckande inte riktigt lockar just nu. Dagar då vi vill ha lite spänning, lite extra pirr i magen, en sådan dag kan vi alla någon gång tänka oss att utforska världen av online casinospel.

Vart tar du vägen när lusten att testa gör sig påmind men frågorna hopar sig som fiskstim under bryggan en varm sommardag. Surfar vi runt på nätet en stund möts vi direkt av en mängd annonser om det ena casinot efter det andra, varje sajt slår sig för bröstet och hävdar att just de är det bästa av dem alla. 

Missa då inte våra guider, platsen där vi frågvisa kan lära oss mer och ta chansen att göra ett bättre val i vårt sökande av en spel utmaning.

Ut i vildmarken

Vi har samlat mycket överskådlig information om casinovärlden på ett ställe och den är väl värd att läsa för såväl nybörjaren som de med mer erfarenhet, att gå genom livet med undran över denna värld är nu ett minne blott. 

Något av de många saker som vi tar upp när vi klickar runt och utforskar vad sajter har att erbjuda är Free Spins och bonusar. Likt krokodiler ligger dessa erbjudanden och lurar i vassen, redo att sluka oss som obetänksamt vadar genom det grumliga vattnet.

Svenska kronor och licens.

Många spelsajter upplyser oss även om säkerhet, att undvika spelsajter som inte accepterar SEK som valuta. Att besöka de licensierade sajter som spelmyndigheten listar är en bra start. Det är viktigt inte minst för din egen skull att du tänker till när du besöker ett casino, varför är du där och vad är ditt mål, välj de casinon som är betrodda och som passar dig. Ta dig tid att välja med omsorg så blir din upplevelse så mycket bättre.


Hur man börjar

Är du nyfiken på online casinon men osäker på vart du ska börja.

Då finns det en plats för dig där du kan finna en del svar, det bästa är att du kan lösa korsord eller klappa katten under tiden som du upplyser dig själv.

För mer information om de bästa casino bonusarna, låt missonlinecasino.com ta dig på en tur och skänka dig lite kunskap om Free Spins, bonusar, spelmaskiner och olika varianter av casinon.

Om du är van att shoppa kläder, möbler och annat på nätet eller via postorder, har du troligen en och annan kredit som gör att du kan handla först och betala av på köpen vid senare tillfällen. Detta är väldigt praktiskt och enkelt, men det gör också att du riskerar att bli sittande med en rad avbetalningsplaner där det kommer avier varje månad att hantera. Den sammanlagda månadskostnaden kan bli hög och därför kan det vara klokt att betala av samtliga krediter med hjälp av ett större samlingslån.

shoppa kredit

Så gör du

Hur gör du då om du anser att du har dragit på dig för många krediter? Du bör börja med att räkna ihop den totala summan som du är skyldig. På det viset får du reda räknapå hur mycket pengar du skulle behöva låna. När du vet det kan du börja leta efter en långivare att vända dig till. Om du känner dig osäker på vilken långivare som kan erbjuda det bästa lånet kan du istället ansöka hos en låneförmedlare. Din ansökan behandlas då av många olika banker som kan komma med erbjudanden. Du kan då välja det samlingslån som ger dig den lägsta räntan och de bästa villkoren. På din egen kundsida kan du se vilka erbjudanden som kommit, vilken ränta du erbjuds samt månadskostnaden på de olika lånen. Du väljer sedan vilket du vill acceptera. Vissa långivare betalar skulderna direkt till dina kreditgivare, andra betalar ut lånet och låter dig själv hantera inlösen av dina krediter.

Bara en amortering istället för mängder av krediter

Du kan ofta sänka din månadskostnad drastiskt om du blir beviljad ett samlingslån. En annan positiv faktor är att det blir betydligt enklare att hantera dina räkningar, då du plötsligt bara får en amortering att betala än ett flertal. Det blir med andra ord både enklare och billigare tack vare samlingslånet.

Två långivare vi varmt kan rekommendera är Spargofinans och Nordiclån